Наш підхід до КСВ

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) є невід'ємним складником діяльності ДТЕК. Це пов'язано з тим, що продукція компанії має яскраво виражений соціальний характер і від її якості залежить нормальна життєдіяльність мільйонів людей.

Саме тому ДТЕК приділяє серйозну увагу КСВ і виходить з того, що від рішень у сфері сталого розвитку та вміння їх втілити залежить успіх компанії в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Соціально відповідальний підхід ДТЕК до ведення бізнесу ґрунтується на таких принципах:

  • якісне задоволення запитів споживачів нашої продукції;
  • бездоганне дотримання законодавства;
  • забезпечення безпеки праці та інвестування у розвиток людського потенціалу;
  • турбота про навколишнє середовище;
  • ефективні інвестиції у розвиток виробництва, орієнтовані на підвищення конкурентоспроможності ДТЕК в інтересах компанії та суспільства;
  • врахування очікувань і думок зацікавлених сторін, системний підхід до побудови добросовісних і взаємовигідних відносин з ними на основі вимог етики;
  • внесок у розвиток місцевих громад, зокрема, шляхом створення взаємовигідних соціальних партнерств у регіонах присутності підприємств ДТЕК;
  • відкритість і прозорість, розвиток соціальної звітності.

Системно працюючи в цих напрямках, ДТЕК прагне будувати свою роботу відповідно до міжнародних стандартів КСВ, залишаючись відповідальним роботодавцем і соціальним інвестором, а також сприяти соціально-економічному розвитку регіонів присутності, не підміняючи при цьому функції державних органів.

Принципи корпоративної соціальної відповідальності є актуальними для всіх бізнес-процесів ДТЕК. Компанія дотримується їх на всіх рівнях управління – як на етапах стратегічного планування, так і в повсякденній роботі. В галузі управління ризиками безумовне дотримання базових принципів слугує ефективним інструментом запобігання негативним ситуаціям та мінімізації їх наслідків. КСВ є невід'ємним елементом корпоративної системи бізнес-планування, у тому числі з погляду планування витрат на соціальні проекти, а також оптимізації та оцінки обґрунтованості таких витрат.

У 2007 році ДТЕК приєднався до Глобального договору ООН. Таким чином, компанія заявила про свою прихильність до 10 принципів у сфері прав людини, трудових відносин, охорони навколишнього середовища і боротьби з корупцією. У 2009 році ДТЕК також очолював робочу групу з прав людини української мережі учасників Договору.