Природоохоронна діяльність

Наш ДТЕК – наша екологічна відповідальність

Збереження екологічного балансу є невід'ємною частиною успішного ведення бізнесу ДТЕК.

Компанія активно працює над поліпшенням екологічної обстановки в регіонах присутності і збереженням навколишнього середовища для майбутніх поколінь. Ми докладаємо значних зусиль для мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище на всіх стадіях виробничого процесу: від видобутку і збагачення вугілля до генерації і передавання електроенергії. Ці кроки повною мірою відповідають прагненню України дотримуватися європейських тенденцій у природоохоронній сфері.

Природоохоронна діяльність на підприємствах ДТЕК базується на актуалізованій Політиці ДТЕК з управління охороною навколишнього середовища (редакція 2.0), затвердженій 21.12.2012 р. генеральним директором Тимченко М.В.

Політика декларує:

 • Місію системи управління ОНС;
 • Цілі реалізації Політики з управління ОНС;
 • Принципи Політики з управління ОНС;
 • Організацію процесів управління ОНС.

Документ визначає довгострокові цілі Компанії в області екології:
 
 • Запобігання і мінімізація негативного впливу на навколишнє середовище;
 • Забезпечення єдиного підходу до управління охороною навколишнього середовища на всіх підприємствах ДТЕК на основі сучасної системи екологічного менеджменту;
 • Створення ефективної системи моніторингу впливу на навколишнє середовище і управління екологічними ризиками та проблемами;
 • Забезпечення відповідності обладнання та процесів виробництва вимогам законодавства в галузі охорони навколишнього середовища.

В межах довгострокової стратегії Компанії визначено завдання у сфері охорони навколишнього середовища на період 2010-2026 рр.

Екологічна стратегія ДТЕК включає такі пріоритети:
 • впровадження та постійне вдосконалення системи екологічного менеджменту (СЕМ) згідно з вимогами стандарту ISO 14001:2004 на всіх виробничих підприємствах ДТЕК;
 • реалізація екологічних програм у генерації для виконання законодавчих вимог і норм Директиви 2001/80/ЄС;
 • реалізація екологічних програм на підприємствах з видобутку і збагачення вугілля для досягнення встановлених законодавчих вимог;
 • реалізація проектів спільного впровадження в межах Кіотського протоколу.
Екологічний менеджмент
Питанням екологічного менеджменту в Компанії приділяється особлива увага. У ДТЕК функціонує єдина система управління охороною навколишнього середовища згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 14001:2004.

Впровадження екологічного стандарту ISO 14001:2004 в ДТЕК проходило в 2008-2010 рр. У результаті всередині Компанії було розроблено єдині корпоративні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища, ідентифіковано екологічні аспекти та ризики, створено ефективну систему управління ними. Це дозволило закласти міцну основу для подальшої системної природоохоронної діяльності Компанії, використовувати інноваційні методи в управлінні охороною навколишнього середовища і постійно підвищувати екологічну результативність підприємств ДТЕК.

Підприємства Компанії першими у вугільній та енергетичній галузях України успішно пройшли сертифікаційні аудити системи екологічного менеджменту на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 14001:2004. На сьогодні такі сертифікати відповідності мають 15 підприємств ДТЕК.
Інвестиції ДТЕК у цей проект в 2010 р. склали 4,6 млн грн, в 2011 р. – 2,9 млн грн.

ПАТ «Київенерго» веде активну роботу з розробки та впровадження корпоративної системи екологічного менеджменту з березня 2011 р. Сертифікаційний аудит заплановано на 2012 р.

Система екологічного менеджменту є частиною системи корпоративного управління і важливим елементом управління нефінансовими ризиками. Забезпечення єдиного підходу до управління охороною навколишнього середовища на всіх підприємствах Групи на основі такої системи позитивно впливає на конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість ДТЕК.

Переваги впровадження ISO 14001:2004:
 • створення основи для системної природоохоронної роботи;
 • підвищення екологічної результативності підприємств;
 • підвищення уваги керівництва підприємств до питань охорони навколишнього середовища;
 • підвищення обізнаності, формування відповідального ставлення персоналу підприємств до охорони навколишнього середовища, дотримання встановлених екологічних вимог;
 • забезпечення ефективного управління діяльністю підприємства в межах чинного законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування;
 • підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості підприємств Компанії.
Інвестиції ДТЕК у природоохоронну діяльність
Компанія інвестує кошти в оновлення устаткування і модернізацію технологічних процесів із метою зниження негативного впливу виробничої діяльності на навколишнє середовище.

Загальні витрати ДТЕК на природоохоронну діяльність за 2007-2011 рр. склали 1 001,7 млн грн.

Динаміка витрат ДТЕК на природоохоронну діяльність за 2007-2011 рр., млн грн:
Вітроенергетика
Особливе місце в розвитку енергетичного бізнесу Компанії приділяється альтернативній енергетиці. У середньостроковій перспективі ДТЕК планує наростити обсяг виробництва електроенергії за рахунок будівництва та введення в експлуатацію вітроелектростанцій – екологічно дружніх джерел енергії. Цей напрямок є одним із найбільш перспективних, дозволяючи диверсифікувати бізнес і збільшити частку на ринку за рахунок нових видів джерел енергії.

Розвиток активів у галузі вітроенергетики координує дочірня компанія ТОВ «ВіндПауер». Портфель проектів вітрової енергетики ДТЕК складає приблизно 1200 МВт, що є безпрецедентним не тільки для Компанії, але й для українського енергетичного сектора загалом. У планах ДТЕК – будівництво та експлуатація вітропарків, які будуть розміщені на узбережжі Азовського моря в Донецькій та Запорізькій областях.

У Запорізькій області розпочато будівництво Ботієвської вітряної електростанції (ВЕС) сумарною потужністю вітроагрегатів 200 МВт. До 2018 р. заплановано завершення будівництва вітропарку «ДТЕК Приазовський» (Ботієвська, Приморська, Бердянська ВЕС) встановленою потужністю 700 МВт.
Охорона атмосферного повітря
Повноправне членство України в Енергетичному співтоваристві передбачає виконання підприємствами генерації вимог Директиви 2001/80/ЄС «Про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферу від великих установок спалювання». Для ДТЕК як лідера енергетичної галузі України це питання є одним із пріоритетних у галузі охорони навколишнього середовища.

Компанія вжила заходів із розробки Державної програми зниження викидів забруднюючих речовин від ТЕС і ТЕЦ України, а також пошуку джерел її фінансування.

Проведено низку спільних нарад за участю Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, НАК ЕКУ, ДТЕК, представників науково-дослідних інститутів і громадських екологічних організацій щодо питання виконання підприємствами енергетичної галузі вимог Директиви 2001/80/EC.

З 2007 р. згідно з планами реконструкції та модернізації енергоблоків ТЕС ТОВ «ДТЕК Східенерго», ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго» щорічно реалізуються заходи з реконструкції та модернізації електрофільтрів із підвищенням рівня ефективності їхньої роботи.

З метою подальшої реалізації проектів скорочення викидів діоксиду сірки та оксидів азоту в 2011 р. міжнародні компанії «Vattenfall» (Німеччина) і «NOVERTEC» (Франція) розробили технологічні регламенти будівництва сірко- й азотоочисток на Зуївській і Кураховській ТЕС (ТОВ «ДТЕК Східенерго» ).

Динаміка валових викидів основних забруднюючих речовин за 2006-2011 рр., тис. т:

Збільшення валових викидів пов'язане з підвищенням вироблення електроенергії генеруючими підприємствами Компанії.
 
ДТЕК вивчає інноваційні технології зниження антропогенних викидів парникових газів при використанні вугілля у виробництві електроенергії. У травні 2011 р. в Академії ДТЕК за підтримки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України відбувся круглий стіл на тему: «Уловлювання та зберігання вуглецю: перспективи технології в Україні». Організаторами заходу виступали Міжнародне енергетичне агентство і ДТЕК.

На підприємствах ДТЕК успішно реалізуються проекти спільного впровадження, завдяки яким Компанія скорочує викиди парникових газів в атмосферу.

У результаті проведених заходів підтверджені скорочення викидів ТОВ «ДТЕК Східенерго» за період 2006-2011 рр. склали 3 247 тис. т СО2-екв.

У 2012 р. очікується підтвердження скорочень викидів ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» за період 2009-2011 рр. обсягом 270 тис. т СО2-екв.

На ПАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу» з 2008 р. реалізується проект модернізації системи дегазації та утилізації шахтного метану. Утилізація шахтного газу включає в себе використання газу в котельні замість вугілля і допалювання надлишків у факельних установках. Завдяки цим заходам у період з 2008 до 2011 р. вдалося скоротити викиди парникових газів в атмосферу на 279 тис. т. СО2-екв.

На шахті «Степова» ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» також здійснюється утилізація шахтного метану шляхом спалювання в котельній установці. У 2011 р. на котлах, які працюють на твердому паливі, встановлено другий ступінь очищення – циклофільтр.
 
Охорона і раціональне використання водних ресурсів
Підприємства ДТЕК працюють у регіонах, де гостро стоять проблеми водопостачання. Тому Компанія приділяє велику увагу економному й раціональному використанню водних ресурсів.

Основне завдання в цьому напрямку полягає в скороченні обсягів споживаної води на виробничі та господарсько-питні потреби. У період з 2007 до 2011 р. за рахунок реалізації ремонтних та організаційних заходів використання води на господарсько-питні потреби загалом у Компанії було знижено на 5515,9 тис. м3.

Динаміка споживання води на господарсько-питні потреби за 2007-2011 рр., тис. м3:
Робота з відходами
У результаті діяльності виробничих підприємств ДТЕК утворюється велика кількість великотоннажних відходів: гірської породи і золошлаків.

У ДТЕК було розроблено програму роботи з твердими великотоннажними відходами вугільного блоку, яка дозволила провести детальний аналіз поточного стану породних відвалів, оцінити ризики розміщення відходів на відвалах у період до 2030 р., здійснити огляд альтернативних варіантів використання породи. Крім того, було сформовано рекомендації, на підставі яких планується розробка стратегії поводження з відходами вуглевидобутку.

Збільшення обсягів використання золошлакових матеріалів є одним із ключових завдань енергогенеруючих підприємств ДТЕК. Для оцінки перспектив розширення використання золошлаків на підприємствах енергетики України в 2011 р. ДТЕК провів круглий стіл «Використання золошлакових відходів вугільних станцій». Учасниками круглого столу стали представники Міненерговугілля, наукових і проектних інститутів, цементних і будівельних компаній, дорожньо-будівельних організацій, найбільших енергетичних компаній України, закордонних підприємств. Для реалізації спільних ініціатив зі збільшення використання золошлакових матеріалів проведено цикл переговорів і визначено шляхи співпраці з Державною обласною адміністрацією в Донецькій області, Державним управлінням екології в Донецькій області, потенційними споживачами золошлаків. Спільно з Польським союзом з поводження з золошлаковими матеріалами, Польсько-українською торгово-промисловою палатою розроблено проект міжнародного партнерства в цій сфері.
 
Робота з небезпечними речовинами та матеріалами
ДТЕК веде активну діяльність із мінімізації обсягів використання небезпечних речовин і матеріалів. Для цього на всіх підприємствах Компанії проведено їхню інвентаризацію, функціонують «Положення щодо поводження з небезпечними речовинами і матеріалами».

Зокрема, в ПАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» організовано вивезення на утилізацію 1,6 т відпрацьованих статичних конденсаторів, що містять поліхлоровані біфеніли.

На ТЕЦ-5 ПАТ «Київенерго» ведеться реконструкція системи хімводоочищення. У результаті впровадження на початку 2011 р. установки зворотного осмосу (1 етап реконструкції), призначеної для виробництва знесоленої води для підживлення котлів, споживання сірчаної кислоти скоротилося втричі (з 178,53 т у 2010 р. до 56,46 т у 2011 р.), каустичної соди уп'ятеро (з 104,32 т до 21,29 т). Упродовж 2011 р. реалізовувався 2-й етап проекту зі встановлення мембранних технологій (ультрафільтрація і фільтрпрес), який дасть можливість значно скоротити освіта вапняного шламу. Загальна вартість робіт склала 16,8 млн грн.
Рекультивація земель
Значні запаси вугілля ДТЕК залягають під заплавами ріки Самара та її приток. Виймання вугілля в таких умовах пов'язане з осіданням земної поверхні, затопленням і заболочуванням земель. У цих умовах актуальним є питання раціонального використання та охорони земельних ресурсів.

Основні заходи протидії негативному впливу проведення гірничих робіт у заплаві річки Самара:
 • відсипання шахтною породою просілих ділянок земної поверхні з подальшим покриттям її родючим шаром. Застосування цього способу дозволило виключити на більшості шахт ПАТ «Павлоградвугілля» і в ТОВ «ЦЗФ «Павлоградська» наявність породних відвалів;
 • захист лісових масивів і сільгоспугідь від затоплення дренажними системами.
Поряд з рекультивацією земель, підприємства ДТЕК також здійснюють компенсаційне висаджування лісу. Зокрема, в 2011 р. ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» виконано висаджування лісових насаджень на площі 23 га.
Зелений офіс
З жовтня 2011 р. в корпоративному центрі ДТЕК стартував проект «Зелений офіс», розрахований на 15 місяців. Реалізація проекту дозволить знизити вплив Компанії на навколишнє природне середовище і сприятиме формуванню соціально відповідальної моделі поведінки співробітників офісу.

Пріоритетними напрямками проекту є: роздільне збирання і передання на утилізацію офісних відходів, що мають ресурсну цінність; реалізація заходів щодо раціонального використання ресурсів (тепло-, електро-, водоспоживання, споживання офісного паперу); використання «екологічно чистої» продукції (максимальне використання вторинної сировини) та ін.